Category

share

Investigation Of Flow Characteristics Various Geometries

Investigation Of Flow Characteristics Various Geometries

 

Marketed By :  LAP LAMBERT Academic Publishing   Sold By :  Kamal Books International  
Delivery in :  10-12 Business Days

 
₹ 5,886

Availability: Out of stock

 

Delivery :

5% Cashback on all Orders paid using MobiKwik Wallet T&C

Free Krispy Kreme Voucher on all Orders paid using UltraCash Wallet T&C
Product Out of Stock Subscription

(Notify me when this product is back in stock)

  • Product Description
 

TE?EKKÜR Yap?lan çal??malar?n her a?amas?nda, mesai saatlerinin d???nda; ailesiyle geçirmesi gereken zamanlarda dahi beraber çal??t???m?z de?erli hocam Prof. Dr. Be?ir ?AH?N’e en derin sayg?lar?m? ve minnettarl???m? ifade etmek isterim. PIV deney düzene?ini ülkemize ve Çukurova Üniversitesine kazand?rd??? için de ayr?ca te?ekkür ederim. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarl?k Fakültesi Makine Mühendisli?i Bölümünde kald???m süre içerisinde beraber çal??t???m tüm akademik ve idari görevlilere te?ekkür ediyorum. Bu çal??ma süresi boyunca ayr? kalmak zorunda kald???m e?im Ay?en, çocuklar?m Ahmet Ra?it ve Mehmet Ali’ye bu çal??man?n onurunun ve her türlü hakk?n?n kendilerine ait oldu?unu söylemek istiyorum. Bu çal??man?n ilgilenenlere faydal? olmas?n? diliyorum.

Product Specifications
SKU :COC83551
Country of ManufactureIndia
Product BrandLAP LAMBERT Academic Publishing
Product Packaging InfoBox
In The Box1 Piece
Product First Available On ClickOnCare.com2015-10-08
0 Review(s)